गोलभेडा खेती सम्बन्धित प्रशिक्षण

गोलभेडा खेती सम्बन्धित प्रशिक्षण

हाम्रो तीन दिनको गोलभेडा खेती व्यवसाय प्रशिक्षणमा सम्मिलित हुनुहोस् र CTEVT प्रमाणित टेक्नीशियन, अनुभवी गोलभेडा खेती व्यवसाय किसान र व्यवसाय प्रशिक्षकबाट सिक्नुहोस्।

About the training

Syllabus

Instructors

Pricing

FAQ