Best Farms around the Nation

Why you should join a growing network of enthusiasts
Sells:
  • Boyar Goat Farm
Order Now
Sells:
  • Turkey Chicken
Order Now
Singh Matsya Hatchery
Gaidahawa,gaupalika-6, Rupandehi
Sells:
Order Now
Chabadi Barahi
Vyas-12, Chabadi, Tanahun
Sells:
Order Now
Khadag Thapa Aarti Nursery
Beladandi, gaupalika-5, jhilimili, Kanchanpur-7 Pradesh
Sells:
Order Now
Nepal Pigeon Farm
Thankot, Kathmandu
Sells:
Order Now
Pig Farming Community Nepal
Hetauda-11, Makwanpur, Nepal
Sells:
Order Now
Turkey farm Kathmandu
Purano Naikap, Kalanki
Sells:
Order Now

200

Farms

45

Cities

5

Trainings

3

Years

List your Farm

हरेक किसानको आफ्नै कथा हुन्छ

आउनुहोस सुनौं तिनै किसानका प्रेरणादायी कथाहरु

दश हजार रुपैयाले सुरु गरेको बट्टाई र लोकल कुखुरा व्यवसाय !

विदेशमा कमाएको पैसा भन्दा नेपालमा कमाएको ईज्जत ठुलो लाग्छ - व्यवसायिक गोलभेडा किसान भन्छन !

मौरी पालनले सरितालाई दिएको सफलता !

Locate Us